Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 19:50:58

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,5,7 (17h30 đến 20h)
Thông tin: học sinh nam, trường An phong
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Phong Phú Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: