Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 17:07:36

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp tối (18h- 20h), Hè có thể sắp xếp ban ngày
Thông tin: học sinh nam, lớp 2 lên 3
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Tân Thông Hội Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: