Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Dạy Song Ngữ Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 00:33:18

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 3.200.000đ/tháng, lương 80k/1 tiếng ->lương 160k/1 buổi
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp (dạy 3 tháng hè)
Thông tin: hs trường việt úc
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Dạy Song Ngữ Tân Xuân Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: