Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Dạy Song Ngữ Phường 04, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 21:31:20

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 3b 2,4,6 sau 5h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Phát âm chuẩn
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Dạy Song Ngữ 04 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: