Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Dạy Song Ngữ Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 11:26:30

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T3 (19h-20h30), T7CN (15h-14h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Emasi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Dạy Song Ngữ 11 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: