Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Dạy Song Ngữ Phường 12, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 08:22:09

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (hè rãnh tất cả), vô năm sắp xếp lại sau
Thông tin: học sinh nam, trường Phan chu trinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Dạy Song Ngữ 12 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: