Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Lớp 5 Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 23:41:33

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 5,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp( 8h đến 20h)
Thông tin: 2 học sinh học chương trình Ket, Flyer
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Lớp 5 Tân Thuận Tây Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: