Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường 02, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 05:44:03

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( từ 19h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ trường Lam Sơn
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 02 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: