Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường 05, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 10:27:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng sắp xếp (8h – 9h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Đặng Thị Rành
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, ưu tiên nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 05 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: