Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường 07, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 18:40:39

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T2,4 (9h -11h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trần hưng đạo
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 07 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: