Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường 14, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 12:17:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T246 (từ 9h30, 10h) (Vô học lại thì dạy tối)
Thông tin: học sinh nam, trường Việt úc
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 14 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: