Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường 14, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 07:55:09

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp T246 hoặc T357
Thông tin: học sinh nữ, trường Trần quốc tuấn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 14 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: