Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường 15, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 08:41:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 2.4.6
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 15 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: