Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/05/2021 22:22:42

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Bình Trưng Đông Quận 2 TPHCM

Viết một bình luận