Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 08:15:31

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7, CN (từ sau 16h trở đi)
Thông tin: học sinh trường Kì ĐỒng
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, Học tại nhà giáo viên
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Hiệp Tân Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: