Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 04:50:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 300.000đ/buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 135phút/buổi
Thời gian: Sáng Cn (10h15-12h30)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Long Thạnh Mỹ Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: