Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/12/2020 23:31:35

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (20h-21h30)
Thông tin: học sinh cần lấy bằng Starter
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Long Thạnh Mỹ Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: