Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/12/2020 20:27:48

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (17h30-19h30)
Thông tin: học sinh nam, trường An phong
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Tân Kiểng Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: