Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/01/2021 13:27:34

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối 18h-> (trừ T3-5)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Thảo Điền Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: