Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 18:18:26

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 hoặc T357 (18h-19h30)
Thông tin: học sinh nữ, học trường tiểu học công lập
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Thị trấn Cần Thạnh Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: