Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 08:08:30

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T7,CN (10h-11h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Vstarschool
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Thị trấn Nhà Bè Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: