Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/01/2021 14:39:29

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối T3-5(19h->) +sáng T7 (8h->
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 Tân An Hội Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: