Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 07:23:50

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T24 (18h – 19h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn văn trỗi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 Tân Thạnh Đông Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: