Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 06:01:36

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 200.000đ/buổi
Số buổi: 7 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567cn (Từ 19h-20h30)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Nam/Nữ, thu phí: 400k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 Trung Chánh Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: