Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Phường 01, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 13:16:45

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 (sau 17h30 đến 19h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 01 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: