Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Phường 02, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/05/2021 13:43:28

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 or T357 (18h-20h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 02 Quận 3 TPHCM

Viết một bình luận