Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Phường 08, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 16:59:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 70.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (trừ CN)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam, Phí 200k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 08 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: