Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Phường 11, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 10:45:55

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T7 (chọn từ 8h đến 11h) + 1 buổi tối trong tuần
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 11 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: