Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Phường 14, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/06/2021 21:49:52

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, 1.700.000/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 3,5,6 sau 7h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 14 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: