Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 08:00:42

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t2,4,6 (18h->)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 Bình Trưng Đông Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: