Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/06/2021 18:19:53

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t5, t7 sau 6h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 Cầu Kho Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: