Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 14:21:45

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (sau 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Hà Huy Tập
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 Thị trấn Nhà Bè Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: