Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 01:46:03

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Chiều t7 sau 2h, Sáng CN
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, gv giọng miền Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Tân Quý Tây Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: