Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 01:54:46

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (từ 16h30 hoặc 17h)
Thông tin: 2 học sinh trường An Phong
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Trung Chánh Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: