Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Dạy Song Ngữ Phường 09, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 17:06:42

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học sinh nam trường Lê Văn Sỹ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Dạy Song Ngữ 09 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: