Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Dạy Song Ngữ Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 00:08:07

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 200.000đ/buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn tối sắp xếp (trừ 18h trở đi, trừ tối T3)
Thông tin: học sinh lớp 5 , trường Singarpore
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam, Phí 225k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Dạy Song Ngữ Thị trấn Tân Túc Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: