Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Lớp 6 Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 17:58:12

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5, Lớp 6,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối T4+6
Thông tin: 1hs nam +1hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Tháng 7 bắt đầu học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Lớp 6 An Nhơn Tây Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: