Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Lớp 7 Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 04:20:59

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5, Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 17h30 hoặc 18h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Hỗ trợ kèm thêm báo bài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Lớp 7 Tân An Hội Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: