Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Lớp 8 Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 17:26:38

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5, Lớp 8,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,4,6 ( TỪ 18h30 trở đi)
Thông tin: 1 học sinh nữ lớp 5, 1 học sinh nam lớp 8
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Lớp 8 Quy Đức Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: