Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Lớp 9 Phường 10, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/05/2021 03:13:02

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5, Lớp 9,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp từ 18h
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Lớp 9 10 Quận 8 TPHCM

Viết một bình luận