Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Phường 12, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/05/2021 18:32:24

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T3567 (Từ 16h trở đi)
Thông tin: 2 học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 12 Quận 6 TPHCM

Viết một bình luận