Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Phường 14, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 21:55:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx sáng-chiều
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, 10/6 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 14 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: