Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 02:16:39

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7,CN (16h – 17h30)
Thông tin: 2 học sinh, trường Tân Thới
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 An Phú Đông Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: