Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Phường Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 04:28:41

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7CN(10h30-12h)
Thông tin: Học sinh nam, Trường quốc tế
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Bình Hưng Hoà A Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: