Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/12/2020 21:20:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Hiệp Thành Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: