Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 08:21:02

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều T3+5 (3h->4h30)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, GV chuyên dạy giao tiếp
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Long Thạnh Mỹ Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: