Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/11/2020 03:11:22

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh đang rãnh cả tuần
Thông tin: học sinh nam, chuyên anh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 An Thới Đông Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: