Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 09:09:15

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Sáng t7,cn (9h30-11h30 )
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Bình Hưng Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: