Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Dạy Song Ngữ Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 07:22:39

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (Từ 18h30-20h30)
Thông tin: hs nam, học Trường Á châu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Dạy Song Ngữ Thới Tam Thôn Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: