Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Dạy Song Ngữ Phường 12, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 12:45:32

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T24(19h-20h30)
Thông tin: học sinh nữ, Trường Nam Sài Gòn
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Dạy Song Ngữ 12 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: